meerkosten.nl

Er zijn twee soorten geneeskundige hulp waarvan u de kosten kunt aftrekken: medische en paramedische hulp en particuliere verpleging en verzorging. Er gelden wel allerlei regels en beperkingen. De belangrijkste beperking: uw uitgaven zijn niet aftrekbaar als ze onder de dekking van de basisverzekering vallen.

Medische en paramedische hulp
Medische en paramedische hulp omvat alle kosten voor medische hulpverleners (zoals huisartsen en medisch specialisten) en paramedische hulpverleners (zoals ergotherapeuten, fysiotherapeyten, logopedisten, podotherapeuten, medisch pedicures).

Kosten voor medische hulpverleners worden over het algemeen volledig vergoed door uw zorgverzekering. U hebt dan zelf geen kosten, behalve uw eigen risico. Dat eigen risico is niet aftrekbaar. Voor paramedische hulp is dat anders. U krijgt die hulp vaak niet of niet volledig vergoed. In dat geval kunt u de kosten voor deze hulp hier aftrekken.

Meer informatie over de aftrek van medische en paramedische hulp.

Particuliere verpleging en verzorging
Particuliere verpleging en verzorging omvat alle zorg die u zelf, op eigen kosten hebt ingehuurd. Dat kan zorg thuis zijn of zorg in een particuliere zorginstelling. Het kan ook gaan om extra zorg, bovenop de zorg van de wijkverpleging, als extra inhuur bovenop uw persoonsgebonden budget of als extra zorgkosten voor verpleging en verzorging tijdens een bewonersvakantie voor mensen die in een reguliere instelling verblijven.

Alleen de kosten voor verpleging en verzorging zijn aftrekbaar. Begeleiding of hulp bij het huishouden vallen niet onder deze aftrek.

Meer informatie over de aftrek van particuliere verpleging en verzorging.

De informatie op deze pagina gaat over het belastingjaar 2015, waar u aangifte over doet in het voorjaar van 2016.