meerkosten.nl

Geld terug van de Belastingdienst, het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. Doe aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015. U doet dit in het voorjaar van 2016. In deze rubriek leest u alles over de mogelijkheden.

Zorgkosten
Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek van  zorgkosten. In deze rubriek leest u hoe de aftrek van  zorgkosten in zijn werk gaat en wat u moet doen om het belastingvoordeel naar u toe te halen.
Lees meer over de aftrek van zorgkosten.

Andere belastingvoordelen
De aftrek van zorgkosten is niet het enige belastingvoordeel waar mensen met een handicap of chronische ziekte gebruik van kunnen maken. In de rubriek 'Andere belastingvoordelen' leest u over de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder die in een instelling wonen, over de jonggehandicaptenkorting, over de aftrek van premies voor lijfrenten voor een gehandicapt (klein)kind en over de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap.
Lees meer over andere belastingvoordelen.

Algemene informatie en tips
In de rubriek 'Aangifte doen' krijgt u algemene informatie en tips bij de aangifte inkomstenbelasting.
Lees meer over de aangifte.

Eerdere jaren
Alle informatie in deze rubriek heeft betrekking op het belastingjaar 2015, waarover u aangifte doet in het voorjaar van 2016. Bent u op zoek naar informatie over eerdere belastingjaren, raadpleeg dan de brochures van de Ieder(in) of de CG-Raad over die jaren. U vindt ze in de Ieder(in) webwinkel.

Alle informatie in deze rubriek gaat over het belastingjaar 2015, waar u aangifte over doet in het voorjaar van 2016.

fisclaleAftrek