meerkosten.nl

banner

Welkom bij Meerkosten.nl

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Op deze website vindt u informatie over:

De informatie op deze website is actueel voor januari 2014.
In januari 2015 wordt deze website geactualiseerd voor de belastingaangifte over het jaar 2014 en de actuele regelingen voor andere inkomensondersteuning in  het jaar 2015.

iederin